De beslisser over een coaching of een team building:

Een HR-verantwoordelijke of een Manager, met een humanistische en toekomstgerichte visie

De coachee:

Een hoogsensitief kaderlid dat geconfronteerd wordt met een nieuwe uitdaging